PetterssonBryggare







bladet nr: 13

Som ni kunde läsa i Pb-bladet nr. 12 så gick vi in i det nya året med många projekt vilket bidrog till att vi under året inte lyckats få ut några nya Pb-blad. Nu ser vi en ny start för Pb-bladet. Vi förbättrar och förnyar samtidigt vår hemsida.

Vi har utrymme för ytterliggare projekt, ring Jan-Erik Björklund på 0708-23 25 95.

Under våren 2011 hade Pb förmånen att åt YIT återställa efter en större vattenskada på Åhléns City. Vi byggde om på två plan, ca 800 m2, under ordinarie verksamhet. Åhléns ville hela tiden serva sina kunder vilket de också fixade med Pb's och Struktursanerings hjälp som utförde rivnings och saneringsarbeten.
Referenser kan lämnas.


Tyck till om vår hemsida, vad är bra och vad tycker ni att vi skall förbättra, maila till jakob@petterssonbryggare.se