PetterssonBryggareAllmänt

Pb är ett byggföretag som har som mål att ligga steget före, planera och minimera fel genom "ständiga förbättringar" i ett mycket tidigt skede av upphandlingen. Pb skall vidga begreppet byggentreprenörer att även innefatta att ha ett "helhetsgrepp" över byggsituationen.

Pb ser som sin huvuduppgift i kontakt med kunden innan avtalsskrivning att ta reda på vad kunden verkligen förväntar sig av entreprenaden. Vi lägger ner mycket tid i planeringen innan kontraktskrivningen så att du som kund kan känna dig trygg inför den entreprenad som vi skall genomföra tillsammans.

Pb´s styrka är att vi är diskreta, lägger ner mycket tid på planering och vi strävar alltid efter att skapa intelligenta funktionella lösningar med hög kvalitet såväl i hantverk, utformning, design, färg och form.