PetterssonBryggarebladet nr: 12

Vi på Pb välkomnar det nya året som ser ljust ut för oss genom att vi har fått in en del intressanta projekt och att vi slutför de projekt vi startade i slutet av året.
Vi följer vår utvecklingsplan och vår förhoppning är att vi under året kan starta flera projekt i egen regi.
Pb har resurser att ta in ytterliggare projekt, ring Jan-Erik Björklund på 0708-23 25 95 för en närmare disskusion.


Tyck till om vår hemsida, vad är bra och vad tycker ni att vi skall förbättra, maila till jakob@petterssonbryggare.se