PetterssonBryggare
Kvalitet- miljö

Pb skapar genom sin minutiösa planering förutsättningar för ett ändamålsenligt kvalitets- och miljö arbete. Pb arbetar också efter att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för kunden, anställda, underentreprenörer och andra affärskontakter.

Vill du som kund ha mer information över hur vi bedriver vårt KMA-arbete (kvalitet- miljö- och arbetsmiljöarbete) maila på ja.bjrklund@telia.com så sänder vi mer information