PetterssonBryggareKvalitetspolicy

Kunden skall kunna förvänta sig en felfri produkt och rätt kvalitet vid varje tillfälle och med god dokumentation.
Pb skall genom nära dialog med våra kunder bidra till effektivt genomförande av varje byggprojekt och alltid uppfylla förväntningar i enlighet med våra kontrakt.
Våra kunder, deras behov och förväntningar, är startpunkten till allt vi gör. Kundens tillfredsställelse är målet.

Med fokus på våra kärnvärderingar:
-  kvalitet, miljö och arbetsmiljö
-  etik och moral
-  affärsmässighet
-  konstnärlighet
-  öppenhet
-  planering
-  hålla tidplaner
-  kostnadseffektivt för kund
skall vi säkerställa vårt åtagande mot kund

Pb´s kvalitetspolicy uppfylls genom att vi:
-  för varje byggprojekt upprättar en kvalitets-/styrplan
-  ständigt arbeta med förbättringar och aldrig acceptera fel
-  åtgärda uppkomna fel inom rimlig tid och se till att de inte upprepas
-  varje medarbetare har erforderlig kompetens och tar ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete
-  regelbundet mäta kundtillfredsställelse som ett av underlagen för arbete med ständig förbättring